Naar het menu

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is onze taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.
Deze website bevat de door ons uitgebrachte adviezen en geeft informatie over adviezen in voorbereiding, onze planning en wie we zijn.

Aandachtsgebieden

Nieuws

Openbaar conceptrapport 'Adriamycine'

9 juli 2014 – De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie GBBS van de raad de mogelijkheid beoordeelt om een schatting te maken van het extra risico op sterfte aan kanker door blootstelling aan adriamycine. Lees verder

Meer medicatie ADHD baart zorgen

Meer medicatie ADHD baart zorgen

3 juli 2014 – De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Lees verder

5-Nitroacenafteen

1 juli 2014 – Inademing van 5-nitroacenafteen kan leiden tot kanker bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. De Gezondheidsraad berekent dat blootstelling aan een concentratie Lees verder

EuSANH

EuSANH

EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van veertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht. Lees verder

Nieuwsflits