Naar het menu

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is onze taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.
Deze website bevat de door ons uitgebrachte adviezen en geeft informatie over adviezen in voorbereiding, onze planning en wie we zijn.

Aandachtsgebieden

Nieuws

Werkprogramma 2015 verschenen

16 september 2014 – Vandaag is het nieuwe werkprogramma van de Gezondheidsraad gepubliceerd. De raad beschrijft hierin aan welke adviezen het komende jaar gewerkt gaat worden. Lees verder

Sociaal werk heeft stimulans nodig

Sociaal werk heeft stimulans nodig

15 september 2014 – In 2015 worden overheidstaken in de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de arbeidsparticipatie overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Lees verder

Wet op het bevolkingsonderzoek: onderzoeken naar zelftests voor verhoogd familiair risico op borst- en darmkanker

12 september 2014 – De Commissie Bevolkingsonderzoek adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het Radboudumc te Nijmegen vergunning te verlenen voor twee onderzoeken naar zelftests voor verhoogd familiair risico op borstkanker en darmkanker in de betreffende landelijke bevolkingsonderzoeken. Lees verder

EuSANH

EuSANH

EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van veertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht. Lees verder

Nieuwsflits